1. Prawa autorskie do tekstów, danych, informacji, zdjęć, jak również ich fragmentów, przysługują Administratorowi. Administratorem strony www.swiezekwiaty.pl jest Świeże kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis Spółka Cywilna z siedzibą przy ulicy Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 5342634331 REGON: 387941642

2. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Administratora jest zabronione.

3. Materiały opublikowane na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach prywatnych (niekomercyjnych). Nie zezwala się na jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów w tym na zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.

4. Kopiowanie i używanie w celach komercyjnych materiałów z strony www.swiezekwiaty.pl wymaga zgody Administratora wyrażonej na piśmie. Przez używanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczonych pod linkami innych stron internetowych a w szczególności ich poprawności i aktualności.

Regulamin świadczenia usług

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez www.swiezekwiaty.pl usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu następuje przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub przez złożenie zamówienia w sposób określony Regulaminem Sprzedaży. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi:

a) Newslettery wysyłane przez www.swiezekwiaty.pl za pomocą modułu mailingowego dostępnego dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu jest częścią integralną formularza zamówienia,

b) inne usługi o charakterze promocyjnym, marketingowym, statystycznym itp.,

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Usługobiorców) będących osobami fizycznymi może dotyczyć: adresów e-mail, a pozostałych danych w zakresie określonym w Regulaminie Sprzedaży.

6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez www.swiezekwiaty.pl oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, www.swiezekwiaty.pl będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną newsletter.

7. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację, o której mowa w Regulaminie Sprzedaży, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. www.swiezekwiaty.pl zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (Art. 8 ust. 1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

9. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje dane poprzez formularz „Wypisz się” dostępny w newsletterze.

Regulamin sprzedaży

1. Ogólne warunki zamówienia.

Przez Stronę należy rozumieć przesyłkę kwiatową w postaci bukietu, kosza z kwiatami, stroika, rośliny, do których może być dołączony słodki podarunek.

Przez Słodki Podarunek należy rozumieć każdy wyrób czekoladowy ogólnie dostępny w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej, zamawiany tylko jako dodatek do Kwiatów.

Potwierdzenie zamówienia kwiatów zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail lub/i potwierdzone przez pracownika telefonicznie na wskazany przez Państwa numer.

Zmiany lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż na sześć godzin przed terminem dostarczenia kwiatowego prezentu do Odbiorcy.

Walutą zamówienia jest złoty polski, w walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

www.swiezekwiaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwiatowe prezenty, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku dostępnych środków na koncie Nadawcy.

2. Wybieranie wersji / wielkości

www.swiezekwiaty.pl wysyła jeden wariant kwiatowych prezentów najbardziej podobny do prezentowanego na zdjęciu.

W przypadku kwiatowych prezentów – róż i bukietów z róż:

– mały (róże długości 40 cm)

– średni (róże długości 60-70 cm)

– duży (róże długości 80-100 cm)

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie wersji / wielkości kwiatów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 600 962 001.

3. Formy płatności za kwiaty:

Przelew bankowy na konto i przekaz pocztowy na adres:

Świeże kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis Spółka Cywilna, Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 5342634331, tel: +48 574 944 757

Przelewy z krajowego konta: Świeże kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis Spółka Cywilna

Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 5342634331, tel: +48 574 944 757

W przypadku dokonywania przelewu bankowego i przekazów pocztowych czas do uwidocznienia środków pieniężnych na koncie bankowym www.swiezekwiaty.pl może być wydłużony. Ze względu na to, że wykonujemy tylko w pełni opłacone zamówienia te metody płatności prosimy stosować w przypadku dokonywania zamówień na Kwiatowe.

Serwis Przelewy24.pl:

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

Serwis Przelewy24.pl wymaga od Nadawcy zamówienia na stronie swiezekwiaty.pl dokonania płatności w ciągu 15 minut. Jeśli serwis przelewy24.pl w czasie 15 minut nie zauważy wpłaty Nadawcy na koncie serwisu, operacja płatności zostaje przerwana a zakup unieważniony.

Jeśli jednak wpłata Nadawcy Kwiatów pojawi się na koncie serwisu w terminie późniejszym, serwis Przelewy24.pl utworzy z niej tzw. przedpłatę, którą kupujący może wykorzystać powtarzając zakup i płacąc wówczas tą przedpłatą.

Karta płatnicza:

eCard S.A. autoryzuje następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard, Mastercard, American Express. Nie są obsługiwane karty płatnicze elektroniczne, np. Visa Electron/Maestro (wyjątek: Inteligo Visa Electron).

Internetowe przelewy bankowe:

Banki internetowe, takie jak mBank lub Inteligo oraz inne banki tradycyjne udostępniające operacje na koncie poprzez Internet umożliwiają swoim Klientom dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami wewnętrznymi tych banków. By wykonywać takie przelewy trzeba tylko wcześniej otrzymać z danego banku odpowiednio Kartę kodów (Inteligo) lub Listę haseł jednorazowych (mBank), token lub zgłosić wcześniej listę odbiorców (w BZ WBK, Lukas Bank). Serwis Przelewy24.pl wykorzystuje tę właśnie możliwość natychmiastowego przelewu między kontami wewnętrznymi w tych bankach i posiada w nich konta serwisu. Jeśli jesteś Klientem jednego z banków obsługiwanych przez serwis DotPay.pl możesz wykonać płatność natychmiastową i bezpośrednią za przesyłki kwiatowe i inne oferowane przez nas usługi, ze swojego konta w tym banku poprzez Internet.

Po wyborze tego typu płatności serwis Przelewy24.pl:

– wywołuje okno ze stroną logowania danego banku

– podpowiada dane do umieszczenia na formularzu przelewu, by przelew został dokonany na konto serwisu w danym banku i by został rozpoznany przez oprogramowanie serwisu Przelewy24.pl

Aktualnie serwis DotPay.pl obsługuje w ten sposób banki: Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Bank PKO BP, BZ WBK – Przelew24, Citibank handlowy, ING Bank Śląski, Invest Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank – mTransfer, MultiBank – MultiTransfer i Płacę z Inteligo.

4. Czas realizacji zamówień / dostawy Kwiatów

Terminy doręczenia

Jeżeli chcą Państwo aby Kwiaty zostały dostarczone zgodnie z Państwa wskazanie w zamówieniu, zamówienie musi zostać złożone i opłacone do godziny 18:00 (w dni robocze tzn. poniedziałek-piątek, oprócz świąt). Zamówienia Kwiatów z dostawą w niedzielę i w święta nie są przyjmowane i realizowane. Zamówienie Kwiatów realizowane jest od 9:00 do 20:00 w dni powszednie, a w soboty od 9:00 do 14:00. www.swiezekwiaty.pl realizuje dostawę Kwiatów również w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Godzina doręczenia kwiatów jest orientacyjną godziną doręczenia kwiatów.

Polityka zastępowania produktu

Zawsze kiedy jest to możliwe doręczamy Kwiaty identyczne ze zdjęciami na stronie internetowej www.swiezekwiaty.pl. Jednakże w pewnych okolicznościach zastąpienie jednego produktu innym może być niezbędne by zachować kompozycje całego bukietu oraz dostarczyć go w wyznaczonym terminie.

5. Niewykonanie zamówienia

W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, www.swiezekwiaty.pl zwróci Klientowi pełną wartość zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w systemie Citiconnect pieniądze będą zwracane bezpośrednio na rachunek Klienta. W przypadku płatności realizowanych gotówką lub przekazem pocztowym zwroty będą dokonywane za pomocą przelewu bankowego.

6. Reklamacje

6.1 Reklamacje należy składać w formie wiadomości email na adres info@swiezekwiaty.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 574 944 757
6.2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej przez Swiezekwiaty.pl rozpatrywane będą w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.
6.3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 2 dni od daty doręczenia. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może być odrzucone.
6.4. W celu przyjęcia zgłoszenia reklamacji Swiezekwiaty.pl może poprosić o załączenie aktualnego zdjęcia kwiatów i przesłanie w zgłoszeniu lub w dalszej korespondencji.

 

7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

8. Regulamin płatności cyklicznych:

8.1. Płatność Cykliczna – rozwiązanie pozwalające na cykliczne obciążanie karty płatniczej wskazanej w momencie zawierania Umowy subskrypcyjnej dostawy kwiatów przez Klienta

8.2.Subskrypcja dostawy kwiatów zawierana jest na czas nieoznaczony. Okres rozliczeniowy subskrypcji rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia i jest odnawiana raz w miesiącu.

8.3. Rezygnacja z płątności cyklicznych możliwa jest w każdym momencie, i skutkuje na koniec danego okresu rozliczeniowego.

8.4. Transakcje w ramach Płatności Cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie dla zarejestrownaych użytkowników strony www.swiezekwiaty.pl

8.5. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę.

8.6. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Klienta.

8.7. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego.

8.8. Opłaty są naliczane i pobierane w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Następne opłata miesięczna zostane naliczona i pobrana w kolejnym miesiącu, chyba że Klient zrezygnuje wcześniej z subskrypcji

8.9. Rezygnacja z Płatności cyklicznych może nastąpić w każdym momencie i na każde żądanie Klienta

8.10. Brak pobrania środków ze względu na niewystarczające środki na koncie klienta skutkuje rozwiązaniem umowy na sukliczną dostawę kwiatów, a zarazem zaprzestaniem dostawy bukietów w kolejnym okresie rozliczeniowym.

8.11. Klient którego subskrypcja została anulowana ma możliwość wzowienia jej w dowolnym momencie w panelu klienta po zalogowaniu się na stronie www.swiezekwiaty.pl

8.12. W czasie trwania subskrypcji klient ma prawo i możliwość zmiany adresu dostawy zamówionych i opłaconych w systemie subskrypcyjnym bukietów w panelu klienta po zalogowaniu się na stronie www.swiezekwiaty.pl

8.13. Klientowi przysługuje zawieszenie opłaconych w subskrypcji bukietów i przeniesienie dostawy na inny termin (do 3 miesięcy po wygaśnięciu subskrypcji). W tym celu klient zobowiązany wysłać wiadomość mailową na adres info@swiezekwiaty.pl z prośbą o zawieszenie dostawy.

8.14. Wiadomość o zawieszeniu subskrypcji należy wysłać z adresu email, który został podany przy skłądaniu zamówienia na dostawę kwiatów w modelu subskrypcyjnym.

8.15. Płatności cykliczne obsługiwane są przez PayU. S.A. a Świeże Kwiaty S.C. jedynie umożliwia zadeklarowanie płatności cyklicznych z poziomu koszyka w sklepie internetowym www.swiezekwiaty.pl Umowa w zakresie realizowania płatności cyklicznych zawierana jest pomiędzy Kupującym a
PayU. S.A.

8.16. Zmiana terminów oraz wysokość pobieranych opłat, zmiana sposobu obliczania opłaty wymaga ponownego uzyskania zgody Klienta na realizację Płatności cyklicznych według nowych warunków.

 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego; Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art 38 pkt 3 i 4