1. Prawa autorskie do tekstów, danych, informacji, zdjęć, jak również ich fragmentów, przysługują Administratorowi. Administratorem strony www.swiezekwiaty.pl jest Zbigniew Jodzis, zmieszkały przy ulicy Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 534-124-54-26

2. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Administratora jest zabronione.

3. Materiały opublikowane na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach prywatnych (niekomercyjnych). Nie zezwala się na jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów w tym na zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.

4. Kopiowanie i używanie w celach komercyjnych materiałów z strony www.swiezekwiaty.pl wymaga zgody Administratora wyrażonej na piśmie. Przez używanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczonych pod linkami innych stron internetowych a w szczególności ich poprawności i aktualności.

Regulamin świadczenia usług

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez www.swiezekwiaty.pl usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu następuje przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub przez złożenie zamówienia w sposób określony Regulaminem Sprzedaży. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

4. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi:

a) Newslettery wysyłane przez www.swiezekwiaty.pl za pomocą modułu mailingowego dostępnego dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu jest częścią integralną formularza zamówienia,

b) inne usługi o charakterze promocyjnym, marketingowym, statystycznym itp.,

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Usługobiorców) będących osobami fizycznymi może dotyczyć: adresów e-mail, a pozostałych danych w zakresie określonym w Regulaminie Sprzedaży.

6. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez www.swiezekwiaty.pl oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, www.swiezekwiaty.pl będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną newsletter.

7. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację, o której mowa w Regulaminie Sprzedaży, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. www.swiezekwiaty.pl zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (Art. 8 ust. 1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

9. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje dane poprzez formularz „Wypisz się” dostępny w newsletterze.

Regulamin sprzedaży

1. Ogólne warunki zamówienia.

Przez Stronę należy rozumieć przesyłkę kwiatową w postaci bukietu, kosza z kwiatami, stroika, rośliny, do których może być dołączony słodki podarunek.

Przez Słodki Podarunek należy rozumieć każdy wyrób czekoladowy ogólnie dostępny w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej, zamawiany tylko jako dodatek do Kwiatów.

Potwierdzenie zamówienia kwiatów zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail lub/i potwierdzone przez pracownika telefonicznie na wskazany przez Państwa numer.

Zmiany lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż na sześć godzin przed terminem dostarczenia kwiatowego prezentu do Odbiorcy.

Walutą zamówienia jest złoty polski, w walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

www.swiezekwiaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za kwiatowe prezenty, które zostały opóźnione lub nie dostarczone z powodu podania błędnych danych przez Nadawcę lub braku dostępnych środków na koncie Nadawcy.

2. Wybieranie wersji / wielkości

www.swiezekwiaty.pl wysyła jeden wariant kwiatowych prezentów najbardziej podobny do prezentowanego na zdjęciu.

W przypadku kwiatowych prezentów – róż i bukietów z róż:

– mały (róże długości 40 cm)

– średni (róże długości 60-70 cm)

– duży (róże długości 80-100 cm)

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie wersji / wielkości kwiatów  uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 600 962 001.

3. Formy płatności za kwiaty:

Przelew bankowy na konto i przekaz pocztowy na adres:

Zbigniew Jodzis, Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 534-124-54-26, tel: 600 962 001

Przelewy z krajowego konta: Zbigniew Jodzis

Pochyła 6, 05-807 Żółwin. NIP: 534-124-54-26, tel: 600 962 001

W przypadku dokonywania przelewu bankowego i przekazów pocztowych czas do uwidocznienia środków pieniężnych na koncie bankowym www.swiezekwiaty.pl może być wydłużony. Ze względu na to, że wykonujemy tylko w pełni opłacone zamówienia te metody płatności prosimy stosować w przypadku dokonywania zamówień na Kwiatowe.

Serwis DotPay.pl:

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Serwis DotPay.pl wymaga od Nadawcy Kwiatowego Prezentu dokonania płatności w ciągu 15 minut. Jeśli serwis DotPay.pl w czasie 15 minut nie zauważy wpłaty Nadawcy Kwiatowego Prezentu na koncie serwisu, operacja płatności zostaje przerwana a zakup unieważniony.

Jeśli jednak wpłata Nadawcy Kwiatów pojawi się na koncie serwisu w terminie późniejszym, serwis DotPay.pl utworzy z niej tzw. przedpłatę, którą kupujący może wykorzystać powtarzając zakup i płacąc wówczas tą przedpłatą.

Karta płatnicza:

eCard S.A. autoryzuje następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard, Mastercard, American Express. Nie są obsługiwane karty płatnicze elektroniczne, np. Visa Electron/Maestro (wyjątek: Inteligo Visa Electron).

Internetowe przelewy bankowe:

Banki internetowe, takie jak mBank lub Inteligo oraz inne banki tradycyjne udostępniające operacje na koncie poprzez Internet umożliwiają swoim Klientom dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami wewnętrznymi tych banków. By wykonywać takie przelewy trzeba tylko wcześniej otrzymać z danego banku odpowiednio Kartę kodów (Inteligo) lub Listę haseł jednorazowych (mBank), token lub zgłosić wcześniej listę odbiorców (w BZ WBK, Lukas Bank). Serwis DotPay.pl wykorzystuje tę właśnie możliwość natychmiastowego przelewu między kontami wewnętrznymi w tych bankach i posiada w nich konta serwisu. Jeśli jesteś Klientem jednego z banków obsługiwanych przez serwis DotPay.pl możesz wykonać płatność natychmiastową i bezpośrednią za przesyłki kwiatowe i inne oferowane przez nas usługi, ze swojego konta w tym banku poprzez Internet.

Po wyborze tego typu płatności serwis DotPay.pl:

– wywołuje okno ze stroną logowania danego banku

– podpowiada dane do umieszczenia na formularzu przelewu, by przelew został dokonany na konto serwisu w danym banku i by został rozpoznany przez oprogramowanie serwisu DotPay.pl

Aktualnie serwis DotPay.pl obsługuje w ten sposób banki: Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Bank PKO BP, BZ WBK – Przelew24, Citibank handlowy, ING Bank Śląski, Invest Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank – mTransfer, MultiBank – MultiTransfer i Płacę z Inteligo.

4. Czas realizacji zamówień / dostawy Kwiatów

Terminy doręczenia

Jeżeli chcą Państwo aby Kwiaty zostały dostarczone w dniu składania zamówienia, zamówienie musi zostać złożone i opłacone do godziny 13:00 (w dni robocze tzn. poniedziałek-piątek, oprócz świąt). Zamówienia Kwiatów z dostawą w sobotę, niedzielę i w święta przyjmowane są do godziny 12:00 i tylko ten termin gwarantuje Państwu doręczenie przesyłki w określonym wcześniej czasie. Zamówienie Kwiatów realizowane jest od 9:00 do 20:00 w dni powszednie, a w soboty, niedziele i święta od 10:00 do 17:00. www.swiezekwiaty.pl realizuje dostawę Kwiatów również w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Godzina doręczenia kwiatów jest orientacyjną godziną doręczenia kwiatów.

Polityka zastępowania produktu

Zawsze kiedy jest to możliwe doręczamy Kwiaty identyczne ze zdjęciami na stronie internetowej www.swiezekwiaty.pl. Jednakże w pewnych okolicznościach zastąpienie jednego produktu innym może być niezbędne by zachować kompozycje całego bukietu oraz dostarczyć go w wyznaczonym terminie.

5. Niewykonanie zamówienia

W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, www.swiezekwiaty.pl zwróci Klientowi pełną wartość zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w systemie Citiconnect pieniądze będą zwracane bezpośrednio na rachunek Klienta. W przypadku płatności realizowanych gotówką lub przekazem pocztowym zwroty będą dokonywane za pomocą przelewu bankowego.

6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem. Zdanie poprzedzające ma zastosowanie do Klientów niebędących Konsumentami.