Zasady Świątecznej Zabawy

 1. Organizatorem Świątecznej Zabawy jest firma Świeże Kwiaty S.C. zwana dalej swiezekwiaty.pl
 2. Świąteczna Zabawa trwa od 9.12.2021 do 14.12.2021
 3. Zwycięzca zostanie wybrany przez Andrzeja Polana do dnia 16.12.2021 roku.
 4. Wybór zwycięzcy będzie polegał na subiektywnej ocenie umieszczonego w komentarzu pod postem przepisu.
 5. Autor najbardziej ciekawego komentarza z przepisem zdaniem Andrzeja Polana, zostanie nagrodzony prezentem
 6. Informacja o zwycięzcy zostanie umieszczona w komentarzu pod postem dotyczącym Świątecznej Zabawy.
 7. Świąteczna Zabawa prowadzone jest za pośrednictwem portalu społecznościowego www.instagram.com
 8. Świąteczna Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)
 9. Nagroda w postaci stroika świątecznego i książki wraz z dedykacją zostanie wysłana 20.12.2021
 10. Nagroda może być wysłana jedynie na terytorium Polski.
 11. Warunkiem wysłania zwycięskiej nagrody jest wskazanie przez zwycięzcę pełnego adresu wraz z nr kontaktowym celem wyłania prezentu.
 12. Prezent zostanie dostarczony przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DPD
 13. Jeżeli nagrodzona osoba nie poda danych do wysyłki do końca 17.12.2021 wówczas nagroda zostanie anulowana, a Andrzej Polan wybierze kolejny ciekawy przepis.
 14. Udział w zabawie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie
 15. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny
 16. W Świątecznej Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy swiezekwiaty.pl
 17. Aby wziąć udział w Świątecznej Zabawie należy:
  1. Polubić profil @swiezekwiatypl i @polanasmakow
  2. Dodać w komentarzu pod postem przepis na ulubione swoje świąteczne danie
  3. Oznaczyć w komentarzu z przepisem przynajmniej 2 znajomych, którzy mogą być zainteresowani wzięciem udziału w Świątecznej Zabawie lub mogą być zainteresowane wigilijnymi przepisami Andrzeja Polana.
 18. Uczestnik może dobrowolnie udostępnić post na swoim profilu – nie jest to warunek konieczny
 19. Uczestnik zapewnia, że podany przepis nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych
 20. swiezekwiaty.pl ponoszą odpowiedzialność za organizację i treści Świątecznej Zabawy
 21. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Świątecznej Zabawy
 22. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO są wspólnicy spółki cywilnej Świeże Kwiaty Wojciech Szymczak Agnieszka Jodzis S.C. ul. Pochyła 6, 05-807 Żółwin.
 23. Świąteczna Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana
 24. Serwis Instagram jest zwolniony z ewentualnych roszczeń uczestników Świątecznej Zabawy
 25. Serwis Instagram nie ma nic wspólnego z organizowaną Świąteczna Zabawą i jest zwolniony z odpowiedzialności za jego organizację i przeprowadzenie.
 26. Treść regulaminu dostępna jest na stronie: swiezekwiaty.pl/swietazpolanemregulamin